Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna
  3. övre rygg

Utförande

Håll i ett maghjul med båda händer och utgå ifrån stående (svår) eller knästående position och gå ut till ditt maxläge med sträckt kropp och sedan tillbaka, utan att svanka.

Tänk på att inte svanka, utan att spänna de inre magmusklerna så att detta inte sker.

Syfte/Effekt

Styrka för den raka, den inre sneda och den yttre sneda magmuskeln (M. rectus abdominis, M. obliiqus externus abdominis och M. obliiqus internus abdominis), den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi), överarmssträckaren (M. triceps brachii), bröstmuskeln (M. pectoralis major) och M. serratus anterior.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna