Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna

Utförande

Ligg på rygg med benen lodrätt upp i luften. Lyft rumpan så att benen går rakt upp likt i ett rör. Ju längre bort från kroppen du har benen, desto jobbigare blir övningen.

Syfte/Effekt

Styrka för den raka magmuskeln (M. rectus abdominis, övre delen) och för den yttre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna