Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. höftböjarna

Utförande

Ligg på rygg med huvudet mot väggen och med rumpan utanför den yttersta remmen. Håll fast dig med armarna i ställningen. Lyft de raka benen upp till ett läge där benen står lodrätt och håll emot på nervägen. Som belastning kan man klämma fast en hantel mellan fötterna eller använda sig av viktbälte runt vristerna.

Syfte/Effekt

Styrka för den raka magmuskeln (M. rectus abdominis) och för höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna