Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Medicinboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. bröst
  3. triceps

Utförande

Stå på knäna på mjukt underlag, håll bollen ovanför huvudet, gå bakåt så långt du kan och inled sedan kastet genom att trycka på med höften, magen, bröstet och till sist axlar och armar.

Syfte/Effekt

Isometrisk styrka för den raka magmuskeln (M. rectus abdominis), styrka för höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae), framsida lår (M. quadriceps femoris) och explosiv styrka för bröstmuskeln (M. pectoralis major), överarmssträckaren (M. triceps brachii) och axlarna (M. deltoideus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna