Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna

Utförande

Ligg på rygg på en bänk eller matta. Börja med att placera benen böjda med lårbenen i lodrät position och låt de falla ner mot vågrät position samtidigt som du bromsar benen med mag- och höftmuskulaturen.

Samtidigt skall du med svanken ha kontakt med bänken/mattan under hela rörelsen för att stärka upp de bålstabiliserande magmusklerna. Gå inte djupare än att du med svanken har kontakt med underlaget.

Är du osäker på om du har kontakt med bänken, kan du be en kompis hålla en hand under svanken för att känna hur trycket förändras eller ej.

Tänk på att utföra övningen långsamt - då är det lättare att bibehålla kontakten med underlaget.

 

Syfte/Effekt

Isometrisk styrka för de raka magmusklerna (M. rectus abdominis), bukpressen (M. transversus abdominis), för den inre sneda magmuskeln (M. obliiqus internus abdominis) och för höftböjarna (M. iliopsoas, M. tensor fasciae latae och M. rectus femoris).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna