Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna
  3. höftböjarna

Utförande

Häng dig i en benlyft-ställning, i en ribbstol eller i ett räck. Lyft nu upp benen i pik så att de är sträckta och i vågrätt position. Håll nu kvar i denna position så länge som möjligt.

Syfte/Effekt

Isometrisk uthållig styrka för de raka- (M. rectus abdominis) och de yttre sneda magmusklerna (M. obliiqus externus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna