Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna
  3. höftböjarna

Utförande

Person A ligger på rygg och håller armarna runt person B:s underben. B står med benen på var sin sida om A:s huvud. A lyfter upp benen så att de är sträckta och pekar rakt uppåt. B tar nu tag i A:s fötter och kastar A:s ben åt sidorna eller rakt fram. A:s mål är att hålla emot och så snabbt som möjligt jobba tillbaks till positionen med benen rakt upp.

Person A skall tänka på att inte svanka, utan att spänna in magen genom att aktivera de inre sneda magmusklerna.

 

Syfte/Effekt

Styrka för magmusklerna (M. rectus abdominis, M. obliiqus externus abdominis och M. obliiqus internus abdominis) och höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna