Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. höftböjarna
  3. sneda magmusklerna

Utförande

Person A ligger på rygg och håller fast i person B:s underben. Person B ligger med ansiktet neråt och håller fast i A:s underben. Därefter gör den undre personen en bålresning samtidigt som den övre personen går upp i pik.

Syfte/Effekt

Styrka för den raka- och den yttre sneda magmuskeln (M. rectus abdominis och M. obliiqus externus abdominis) samt för höftböjarna (M. tensor fasciae latae och M. iliopsoas).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna