Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna
  3. höftböjarna

Utförande

Person A ligger i situpställning och person B hänger över eller sitter på A:s knän. När A jobbat upp i maxläget trycker B till A på bröstet, så att A måste hålla emot på nervägen. A:s mål är att aldrig lägga hela ryggen på underlaget efter att man har inlett övningen.

Syfte/Effekt

Styrka för den raka- och den yttre sneda magmuskeln (M. rectus abdominis och M. obliiqus externus abdominis) höftböjarna (M. tensor fasciae latae och M. iliopsoas).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna