Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. höftböjarna
  3. triceps

Utförande

Sätt dig på rumpan med benen sträckta rakt fram. Sätt händerna i marken något framför benen. Lyft nu upp rumpan och benen ifrån denna position så att kroppen bildar ett L och håll sedan kvar i denna position.

TIPS! En lättare variant är att lyfta upp med böjda ben i en dipsställning.

Syfte/Effekt

Isometrisk styrka för magmusklerna (M. rectus abdominis och M. obliiqus externus abdominis), höftböjarna (M. iliopsoas, M. rectus femoris och M. tensor fasciae latae), lilla bröstmuskeln (M. pectoralis minor), M. teres major, M. latissimus dorsi, M. serratus anterior, överarmssträckaren (M. triceps brachii) samt framsida lår (M. quadriceps femoris).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna