Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna
  3. höftböjarna

Utförande

Häng dig raklång i ett räck. Utnyttja pendelkraften en aning och svinga upp benen likt en stavhoppare så att du för en kort stund hamnar upp och ner.

Syfte/Effekt

Styrka för de raka- (M. rectus abdominis), de yttre sneda magmusklerna (M. obliiqus externus abdominis) och för höftböjarna (M. tensor fasciae latae och M. iliopsoas). Även styrka för den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna