Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Kettlebell

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna
  3. övre rygg

Utförande

Startposition

Rörelse

Tänk också på!

Att pressa kroppen bort från golvet genom att aktivera skuldebladsmuskulaturen. Skulderbladen ska inte sticka ut från ryggen.

 

Syfte/Effekt

Att förbättra bålstabiliteten och balansen samt träna styrka i överarmssträckaren (M. triceps brachii), skulderbladsmuskeln M. serratus anterior och bröstmuskeln (M. pectoralis major).


 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna