Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna
  3. höftböjarna

Utförande

Häng i ribbstol och lyft benen så högt att du nuddar väggen bakom dig med benen. Håll sedan emot på nervägen.

Syfte/Effekt

En bra övning för den funktionella styrkan. Styrka för övre delen av M. rectus abdominis och M. obliiqus externus abdominis. även M. iliopsoas, M. tensor fasciae latae, M. latissimus dorsi och M. triceps brachii.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna