Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. höftböjarna
  3. triceps

Utförande

Sätt dig på rumpan med benen sträckta rakt fram. Sätt händerna på golvet något framför benen. Lyft nu upp rumpan och benen ifrån denna position så högt att kroppen bildar ett L och håll sedan kvar i denna position. Börja nu att gå med små steg framåt utan att tappa L-positionen. Gå gärna på knogarna för att inte snedbelasta handlederna.

TIPS! Om övningen är för svår kan du börja med att lära dig övningen Piksittande i L-position.

Syfte/Effekt

Isometrisk styrka för magmusklerna (M. rectus abdominis och M. obliiqus externus abdominis), höftböjarna (M. iliopsoas och M. rectus femoris), lilla bröstmuskeln (M. pectoralis minor), M. teres major, M. latissimus dorsi, M. serratus anterior, överarmssträckaren (M. triceps brachii) samt framsida lår (M. quadriceps femoris).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna