Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. höftböjarna
  3. triceps

Utförande

Person A ställer sig i armböjningsställning, medan person B böjer sig, greppar A:s ben med händerna och lyfter upp A:s ben mellan benen, så att A nu hamnar i skottkärreposition.

A spänner magmusklerna så att ryggen är rak och så att kroppen bildar en rak linje från hälarna till axlarna. Nu drar A upp rumpan tills att den hamnar rakt ovanför händerna och så att kroppen hamnar i pik, dvs. 90 grader i höftled. B utgör samtidigt ett lagom hårt motstånd. 

B drar nu A tillbaka till utgångspositionen medan A håller emot.

Tänk på att hålla ryggen rak och att låta skulderbladen tryckas in mot ryggen.

Syfte/Effekt

Styrka för den raka bukmuskeln (M. rectus abdominis), höftböjaren (M. iliopsoas) och överarmssträckaren (M. triceps brachii) samt isometrisk styrka för den inre sneda magmuskeln (M. obliiqus internus abdominis), bukpressen (M. transversus abdominis) och skulderstabilisatorn (M. serratus anterior).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna