Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna
  3. höftböjarna

Utförande

Sitt ner på knä, håll fast repet vid halsen och krumma överkroppen neråt/framåt.

Tänk på att spänna in magen under tiden för att aktivera de inre magmusklerna. Tänk också på att överkroppen skall arbeta krummande - alltså från sträckt läge till kutande läge. Annars aktiveras höftböjarna till största del.

Syfte/Effekt

Styrka för den raka-, den yttre sneda- och den inre sneda magmuskeln (M. rectus abdominis, M. obliiqus externus abdominis och M. obliquus internus abdominis) och höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna