Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. framsida lår
  3. höftböjarna

Utförande

Spänn fast gravity bootsen runt smalbenen med krokarna mot dig. Häng dig i stången eller ringarna, pendla upp benen och haka fast krokarna i stången/ringarna. Släpp händerna och luta dig bakåt tills du hänger upp och ner. Böj nu i höften tills du når knäna med huvudet och bromsa på nervägen.

 

Syfte/Effekt

Styrka för de raka magmusklerna (M. rectus abdominis) i dess innerläge, för M. rectus femoris och för höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna