Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. nedre rygg
  3. övre rygg

Utförande

Ligg på mage med armarna sträckta ovanför huvudet och med viktskiva i händerna. Lyft nu både armarna och benen från golvet, rulla runt till ryggliggande och gör en fällkniv. Bromsa på nervägen, håll kvar benen och armarna i luften och rulla tillbaka åt samma håll till magliggande och gör en omvänd fällkniv.

Syfte/Effekt

Funktionell övning som tränar styrka för magen (M. rectus abdominis och M. obliiqus externus abdominis) samt isometrisk styrka för ryggen (M. erector spinae, M. trapezius) och axlarna (M. deltoideus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna