Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna
  3. övre rygg

Utförande

Starta i armböjningsställning med pikerad höft och fatta tag i stången. Dra in och spänn magmuskulaturen och glid långsamt framåt. Gå bara så långt ner att du kan hålla nedre delen av ryggen rak (dvs. ingen svank). Stanna kort i detta läge och dra dig sedan tillbaka.

Tänk på att inte gå längre ner än att du kan hålla nedre delen av ryggen rak. Detta gör du genom att dra in och spänna magen.

Är övningen för svår? Testa då den lättare varianten Maghjulet.

Syfte/Effekt

Styrka för de raka magmusklerna (M. rectus abdominis), de yttre och inre sneda magmusklerna (M. obliiqus externus + internus abdominis) samt styrka för den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna