Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna
  3. höftböjarna

Utförande

En svårare variant av övningen Pik- och bålresning. Person A ligger på rygg och håller fast i person B:s underben. Person B ligger med ansiktet neråt och håller fast i A:s underben. Därefter gör den undre personen en bålresning samtidigt som den övre personen går upp i pik. Därefter återgår man till utgångspositionen och rullar ett halvt varv, så att A hamnar överst och B underst. I detta läge gör man en repetition och sedan rullar man tillbaks igen.

Syfte/Effekt

Styrka för magmusklerna (M. rectus abdominis, M. obliiqus externus abdominis och M. obliiqus internus abdominis) och för höftböjarna (M. tensor fasciae latae och M. iliopsoas).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna