Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna
  3. nedre rygg

Utförande

Stå rygg mot rygg mot varandra med ca 1 m mellanrum. Person A lämnar över bollen till person B bakåt ovanför huvudet, medan B tar emot och lämnar tillbaks bollen genom sina egna ben. Byt sedan håll.

Syfte/Effekt

Styrka för den raka och yttre sneda magmuskeln (M. rectus abdominis och M. obliiqus externus abdominis), ryggen samt rörlighet i ryggen.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna