Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna
  3. höftböjarna

Utförande

Häng i räck eller ribbstol och lyft benen, som skall vara sträckta, i en halvcirkel över kompisen som står framför dig. Jobba från sida till sida.

Syfte/Effekt

Styrka för den raka magmuskeln (M. rectus abdominis, övre delen), den yttre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis) och höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna