Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Bosuboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna

Utförande

Lägg dig emot bänken och placera bollen så att den hamnar en aning ovanför svanken. Lyft nu upp benen så att bålen hamnar i ett något krummat läge med bålen något över vågrätt position. Håll emot långsamt på nervägen och försök att hålla kroppen så rak som möjligt (dvs. inte pikera) genom hela lyftet.

Syfte/Effekt

Styrka för de raka magmusklerna (M. rectus abdominis), de yttre sneda magmusklerna (M. oblliqus externus abdominis) och för höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna