Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna

Utförande

Ligg på rygg, dra upp knäna så att de pekar lodrätt, spänn in magen och lyft överkroppen genom att kuta med ryggen så högt du kan och håll emot på tillbakavägen.

Tänk på att du ska inte lyfta nedre delen av ryggen från underlaget,  utan krumma överkroppen genom att kontrahera magmusklerna.

 

Syfte/Effekt

Styrka för den raka magmuskeln (M. rectus abdominis, övre del) och den yttre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna