Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Medicinboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. höftböjarna
  3. triceps

Utförande

Håll bollen antingen över huvudet eller vid bröstet och inled kastet med en situp, varpå du i upprätt läge kastar bollen mot ett väggplank eller en kompis. övningen blir mer effektiv desto närmare planket/kompisen man sitter.

Syfte/Effekt

Styrka för den raka magmuskeln (M. rectus abdominis) och explosiv styrka för överarmssträckaren (M. triceps brachii) och bröstmuskeln (M. pectoralis major).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna