Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. bröst
  2. övre rygg
  3. axlar

Utförande

Stå mot varandra med överarmarna upplyfta i vågrätt position och med underarmarna pekandes uppåt. Den ene personen håller innanför kompisens underarmar och den andre personen greppar runt den förstes handleder. Den som håller innanför pressar nu armarna utåt (omvänd pec-decker) samtidigt som den andre håller emot. Därefter pressar den andre personen armarna inåt (pec-decker) samtidigt som kompisen håller emot.

Syfte/Effekt

Styrka för bröstmusklerna (M. pectoralis major), kappmuskeln (M. trapezius), M. teres minor och deltamuskeln (M. deltoideus, bakre del).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen bröst