Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. axlar
  2. bröst

Utförande

Ställ er öga mot öga. Person A lyfter nu armarna utåt sidan (axellyft), medan B håller emot och jobbar excentriskt. På tillbakavägen håller A emot och jobbar excentriskt samtidigt som B jobbar koncentriskt (bröstpress).

Syfte/Effekt

Styrka för axlarna (M. deltoideus), kappmuskeln (M. trapezius), bröstmuskeln (M. pectoralis major) och M. coracobrachialis.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen axlar