Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Bosuboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. rumpa/säte

Utförande

Stå på ett ben på bollen och hitta ett balansläge. Lyft nu det andra benet bakåt uppåt samtdidigt som du bibehåller balansen på stället.

Syfte/Effekt

Styrka för den stora sätesmuskeln (M. gluteus maximus), för den mediala sätesmuskeln (M. gluteus medius) samt för den stabiliserande muskulaturen kring fotleden. Även bra balansträning för fotleden och för bålen.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen rumpa/säte