Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. rumpa/säte
  2. nedre rygg
  3. baksida lår

Utförande

Lägg dig i BB-ställningen med ansiktet mot golvet och med benen hängandes utanför ställningen. Håll fast dig med armarna i ställning och lyft sedan benen upp till vågrätt position. Vill du ha större belastning kan du lägga klämma fast en hantel mellan fötterna, använda viktmanchetter eller använda viktbälte.

Syfte/Effekt

Styrka för rumpmuskulturen (M. gluteus maximus) och nedre ryggen (M. erector spinae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen rumpa/säte