Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. rumpa/säte
  2. nedre rygg
  3. vader

Utförande

Stå mot varandra i pikerad armböjningsposition med huvudena om lott och inåtböjda. Börja på given signal att pressa mot varandra genom att använda ben, bål och armar. 

Övningen kan göras som ett tävlingsmoment där den person som pressar motståndaren över en viss linje får ett poäng.

 

Syfte/Effekt

Uthållig styrka för stora sätesmuskulaturen (M. gluteus maximus), raka ryggmuskeln (M. erector spinae), vaderna (M. triceps surae), framsida lår (M. quadriceps femoris) och baksida lår (M. biceps femoris, M. semitendinosus och M. semimembranosus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen rumpa/säte