Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. rumpa/säte
  2. baksida lår

Utförande

Ligg på rygg och lyft ena benet uppåt med hjälp av rumpan samtidigt som kompisen utgör ett motstånd genom att hålla emot på uppvägen och pressa ner på tillbakavägen.

Syfte/Effekt

Styrka för rumpan (M. gluteus maximus) och för baksida lår (M. biceps femoris, M. semitendinosus och M. semimembranosus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen rumpa/säte