Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Pilatesboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. rumpa/säte
  2. baksida lår
  3. framsida lår

Utförande

Lägg dig med övre delen av ryggen och nacken på bollen och sätt fötterna i marken ca 1 meter från bollen. Rotera ut fötterna och lyft nu upp höften så långt som möjligt genom att framförallt aktivera sätesmuskulaturen.

Syfte/Effekt

Styrka för rumpan (M. gluteus maximus och M. gluteus medius), raka ryggmusklerna (M. erector spinae), framsida lår (M. quadriceps femoris) samt baksida lår (M. biceps femoris, M. semitendinosus och M. semimembranosus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen rumpa/säte