Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. rumpa/säte
  2. baksida lår

Utförande

Stå på alla på fyra, dvs. på knäna och på händerna. Sparka nu ena benet bakåt och uppåt.

Syfte/Effekt

Styrka för rumpan (M. gluteus maximus), men även för baksida lår (M. biceps femoris, M. semitendinosus och M. semimembranosus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen rumpa/säte