Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. rumpa/säte
  2. övre rygg
  3. baksida lår

Utförande

Ligg med magen upp på underarmarna och hälarna. Kroppen skall i detta läge vara så rak som möjligt i alla vinklar. Lyft nu ena benet, håll i denna position en viss tid, vila och byt sedan håll.

 

Syfte/Effekt

Bålstabilierande övning där man tränar uthållig isometrisk styrka i rumpa (M. gluteus maximus), övre rygg (M. trapezius, M. rhomboideus, M. infraspinatus och M. teres minor), baksida lår (M. biceps femoris, M. semitendinosus och M. semimembranosus), nedre rygg (M. erector spinae) och höftböjare (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen rumpa/säte