Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. rumpa/säte
  2. höftböjarna

Utförande

Stå på alla fyra, dvs. på knäna och på händerna. Lyft därefter benet böjt utåt sidan och uppåt.

 

Syfte/Effekt

Styrka för den mellersta rumpmuskeln (M. gluteus medius), stora rumpmuskeln (M. gluteus maximus) och höftböjaren (M. tensor fasciae latae).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen rumpa/säte