Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. rumpa/säte
  2. baksida lår

Utförande

Fäst ena änden av bandet i stolpe eller liknande och den andra änden runt din vrist. Håll fast i ett räcke eller dylikt med ena handen. Stå med kroppen vänd mot bandets fästpunkt. För nu benet som är fäst i bandet förbi och bakom kroppen.

Syfte/Effekt

Styrka för rumpan (M. gluteus maximus) och för baksida lår (M. semimembranosus, M. semitendinosus och M. biceps femoris).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen rumpa/säte