Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. rumpa/säte
  2. höftböjarna

Utförande

Person A ligger på rygg med benen rätt upp i luften. Person B håller runt A:s vrister och utgör ett motstånd samtidigt som A pressar benen utåt. I bottenläget pressar B tillbaka benen samtidigt som A håller emot.

Syfte/EffektStyrka för benens abduktorer (M. tensor fasciae latae och M. gluteus medius).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen rumpa/säte