Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. rumpa/säte
  2. baksida lår
  3. nedre rygg

Utförande

Person A lägger sig på rygg och person B ställer sig nedanför A:s fötter. A placerar nu hälarna i B:s händer med ca 80 graders vinkel i knäled

A lyfter nu upp höften tills kroppen blir rak. För ökad belastning, lägg då viktskiva på magen. Det är viktigt att B tänker på att hålla ryggen rak.

Om du vill att övningen skall kännas mer på rumpan och mindre på baksidan, kan du böja benet mer i startpositionen och tvärtom.

A: Tänk på att inte ta ut rörligheten genom att svanka i rörelsen, utan tryck istället på med höften.

 

Syfte/Effekt

Styrka för baksida lår (M. semitendinosus, M. biceps femoris och M.
semimembranosus), för stora sätesmuskeln (M. gluteus maximus) och isometrisk styrka
för nedre ryggen (M. erector spinae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen rumpa/säte