Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Bosuboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. rumpa/säte
  2. sneda magmusklerna

Utförande

Stå på bollen på ett ben och hitta ett balansläge. Lyft nu det andra benet utåt sidan och sänk det sedan långsamt tillbaka.

Tänk på att spänna upp de inre magmusklerna för att motverka svank samt för att träna den stabiliserande styrkan.

Syfte/Effekt

Styrka för den mediala sätesmuskeln (M. gluteus medius) och M. tensor fasciae latae samt stabiliserande styrka styrka för fotledsmuskulaturen och för den inre bålmuskulaturen.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen rumpa/säte