Svårighetsgrad

 • Medel

Kategori

 • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

 1. rumpa/säte
 2. insida lår
 3. framsida lår

Utförande

 1. Placera stången på ryggen tvärs över kappmuskeln (M. trapezius), precis nedanför nacken.
 2. Gå ut till startställningen med små steg.
 3. Ställ dig med bred stans, ungefär som en sumobrottare och låt fötterna peka något utåt.
 4. Andas in ett rejält andetag med buken och spänn bålen för att stabiliera ryggraden.
 5. Håll ryggens linje neutral, dvs. ingen krummning eller överdriven svank.
 6. Skjut nu bak rumpan något samtidigt som du böjer i knäna.
 7. Jobba med knäna i samma rörelseriktning som tårna pekar.
 8. Gå såpass djupt att du kan hålla ryggens linje neutral och att du inte fäller ryggen framåt alltför mycket.
 9. Pressa upp stången och andas ut när lyftet är färdigt.

Tänk på att:

TIPS! Har man orörliga vrister eller långa lårben i förhållande till underben, kan det vara aktuellt med en planka under hälarna för att kunna uppnå önskat djup utan att behöva fälla fram ryggen.

OBS! I klippet lämnar utövaren ställningen med ryggen mot ställningen pga. av filmtekniska skäl. Normalt skall utövaren alltid vara vänd mot ställningen, eftersom det annars kan vara svårt att se krokarna då man är trött efter ett tufft set.

Syfte/Effekt

Styrka för rumpan (M. gluteus maximus), insida lår (M. pectineus, M. gracilis, M. adductor magnus, M. adductor brevis och M. adductor longus) och framsida lår (M. quadriceps femoris).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen rumpa/säte