Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. rumpa/säte
  2. baksida lår
  3. nedre rygg

Utförande

Person A lägger sig på rygg och person B ställer sig nedanför A:s fötter. A placerar nu ena benets häl i B:s händer med ca 80 graders vinkel i knäled.Låt det andra benet vara sträckt parallellt med det andra benets lårben.

A lyfter nu upp höften tills kroppen blir rak. För ökad belastning, lägg då viktskiva på magen. Det är viktigt att B tänker på att hålla ryggen rak.

Om du vill att övningen skall kännas mer på rumpan och mindre på baksidan, kan du böja benet mer i startpositionen och tvärtom.

 

Syfte/Effekt

Styrka för baksida lår (M. semitendinosus, M. biceps femoris och M.
semimembranosus), för rumpan (M. gluteus maximus) och isometrisk styrka
för nedre ryggen (M. erector spinae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen rumpa/säte