Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. övre rygg
  2. triceps

Utförande

Sätt fast ett V-handtag på kabeln och ställ dig på knä framför viktmagasinet. Fatta handtaget och luta dig framåt så att överkroppen hamnar i vågrätt läge. Jobba nu med armarna neråt framför kroppen utan att hjälpa till med ryggen.

Syfte/Effekt

Styrka och rörlighet för den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi), M. teres major och M. triceps brachii.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen övre rygg