Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. övre rygg
  2. biceps
  3. axlar

Utförande

Sätt dig i maskinen och spänn åt knäkuddarna. Fatta handtagen genom att släppa upp axlarna. Dra nu ned handtagen genom att sänka axlarna/skuldrorna och dra de ihop mot varandra.

Syfte/Effekt

Styrka för den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi), skulderbladsmuskulaturen (M. trapezius, M. rhomboideus och M. teres major), deltamuskeln (M. deltoideus, bakre del) och överarmsböjarna (M. biceps brachii, M. brachialis och M. brachioradialis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen övre rygg