Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. övre rygg
  2. biceps
  3. biceps

Utförande

Lägg dig i barrställningen som på klippet, dvs. med knävecken över barrstängerna och med händerna längst ut. Dra nu upp överkroppen så långt du kan genom att aktivera ryggmuskulaturen i första hand och armmusklerna i andra hand.

Tänk på att jobba med axlarna bakom kroppen i slutläget och ihop med skulderbladen. Tänk också på att jobba med överarmarna nära kroppen.

Syfte/Effekt

Styrka för den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi), kappmuskeln (M. trapezius, nedre del), M. rhomboideus, M. teres major, överarmsböjarna (M. biceps brachii, M. brachialis och M. brachioradialis) och överarmssträckaren (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen övre rygg