Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. övre rygg
  2. triceps

Utförande

Ställ dig mot viktmagasinet något vriden åt vänster och lätt framåtlutad. Fatta handtaget med höger hand och dra in armen mot kroppen med sträckt arm.

Syfte/Effekt

Styrka för den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi), M. teres major och överarmssträckaren (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen övre rygg