Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. övre rygg
  2. bröst
  3. triceps

Utförande

Ligg på rygg på en bänk och fatta en skivstång. Börja med stången ovanför huvudet på raka armar och håll emot samtidigt som du med raka armar söker ner stången mot golvet. När du inte kan hålla armarna raka längre, lyfter du upp stången igen med raka armar.

Syfte/Effekt

Styrka för den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi) M. coracoobrachialis, bröstmuskeln (M. pectoralis major), skulderstabilisatorn (M. serratus anterior) och överarmssträckaren (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen övre rygg