Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. övre rygg
  2. biceps
  3. axlar

Utförande

Person A lägger sig på rygg medan person B ställer sig med benen på varsin sida om A. A fattar nu B:s högra hand med sin högra hand i ett underarmsgrepp och vice versa med vänster hand. B lyfter nu upp A så att A är spikrak i kroppen och endast har kontakt med underlaget via hälarna.

A ska nu dra sin kropp uppåt mot B genom att aktivera skuldror och armar. A håller sedan emot på nervägen.

A: Tänk på att vara rak i kroppen under hela övningen och på att dra med skuldermuskulaturen och inte med armarna. Tänk på att axeln ska starta framför kroppen och sluta bakom kroppen.

B: Tänk på att böja på benen, hålla ryggen rak och att spänna upp bålen samtidigt som du assisterar A.

 

Syfte/Effekt

Styrka för den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi), M. teres major, kappmuskeln (M. trapezius), M. rhomboideus, överarmsböjarna (M. biceps brachii, M. brachialis och M. brachioradialis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen övre rygg