Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. övre rygg
  2. raka magmusklerna
  3. axlar

Utförande

Hoppa upp och häng dig i ringarna. Spänn upp de breda ryggmusklerna (M. latissimus dorsi) och lyft upp kroppen med böjda ben och fortsätt runt så att du hamnar i en position där axlar och bröst töjs ut.

Tänk på att:

  1. Utföra övningen långsamt - då ger den mest och skaderisken minskar.
  2. Ha sträckta armar hela tiden för att aktivera M. latissimus dorsi

Syfte/Effekt

Styrka för den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi), för överarmssträckarna (M. triceps brachii), för de raka bukmusklerna (M. rectus abdominis) samt för deltamuskeln (M. deltoideus) och bröstmuskeln (M. pectoralis major) i vändningsmomentet. Rörlighet i deltamuskeln och bröstmuskeln i vändningsmomentet.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen övre rygg