Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. övre rygg
  2. axlar
  3. biceps

Utförande

Fäst ett brett draghandtag i vajern, sätt dig vid kabelmaskinen och ställ in knäkuddarna så att benen är fastspända mot marken. Luta ryggen något bakåt och släpp fram/upp axlarna. Dra nu handtaget mot bröstet genom att dra ned axlarna och ihop med skuldorna. Brösta upp dig i innerläget och känn att skuldrorna dras emot varandra.

Syfte/Effekt

Styrka för den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi), M. teres major, deltamuskeln (M. deltoideus bakre del), kappmuskeln (M. trapezius) och överarmsböjarna (M. biceps brachii, M. brachialis och M. brachioradialis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen övre rygg