Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. övre rygg
  2. axlar

Utförande

Placera bänken mellan viktmagasinen. Fäst handtagen i de övre fästena och fatta därefter tag i vänster handtag med höger hand och tvärtom. Lägg dig ner på rygg och dra ner handtagen ut från kroppen.

Tänk på att dra så lite som möjligt med armarna och så mycket som möjligt med axlarna och skuldrorna, genom att i de övre läget släppa fram axlarna för att därifrån dra bak axlarna och ihop med skuldrorna.

Syfte/Effekt

Styrka för (M. trapezius), M. rhomboideus och M. deltoideus (bakre del) samt isometrisk styrka för M. infraspinatus, M. teres minor, M. supraspinatus och M. triceps brachii.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen övre rygg